20-08 Museum MiA

1

/ 9

PAGE

Tre Stråle 

Som et speil sin forståelse av naturen

IDE

Intensjoner og overordnet grep. 

Fetsund er en spesiell plass hvor natur, kunnskap, kultur og industri kommer sammen. Vårt forslag er en overgangs område mellom disse hoved indikasjonene, begge tilkoblet i arkitektonisk resultat. 

Designet av det Nasjonale Fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark blir ekoton mellom arkitektur og natur. Det er en kunnskapsutveksling plattform mellom vitenskapelig og akademiske samfunn. Over århundre- gammel tradisjon av industrien og lokal produksjonen kan nå bli presentert og opplevd av besøkende på et unikt område som er Tre Stråle. Dette prosjektet er en fortsettelse av den kulturelle kjernen som er bygget innenfor MiA institusjonen, som er linket til andre museumer. 

FORM

Forholdet til omgivelsene

Våres arkitektoniske svar er dypt basert i de naturlige omgivelsene og det som eksisterer med det. Designstrukturen består av tre elementer av langformet «Tre stråle», som ligger parallelt til kystlinjen. Den er bøyd forsiktig som gir et inntrykk av at den blir dyttet av vannstrømmen. 

Ideen av Tre Stråle er sterkt tilkoblet til former og figurer som er kjennetegn av tømmerstokkindustrien, som kan bli sett på elven Glomma til den dag i dag. Måten originale plattformer ble suttet sammen på i vannet, lager mønster, som blir en del av et unikt «roofscape», designet for at de besøkende kan beundre det fra tak terrassen.

FUNCTION 

Synergi mellom utendørs- og innendørs- aktiviteter. 

Når du kommer inn i hovedhallen så kan de besøkende tydelig se tre veier for aktiviteter å velge mellom. Den høyre strålen består av Undervisning+Forskning, Fløtingsmuseumet og administrasjon med separat inngang.

på den venstre vil gjester kun finne våtmark utstillinger og driftsavdelinger/verksted, med fri tilgang til butikk, cafe og restaurant med tak terrasse. 

Fleksible utstillingsområder gir muligheter til å arrangere både store og mindre visninger,

der rommene håndterer utstilingsobjektene bra. 

Utendørsbygget er en plass for utdanning. Den eksisterer som en separat bygning i Pontoon konstruksjonen med enkel tilgang til bakke nivå og våtmarker. Det å ha Pontoon plattformer som et fundament gjør at den er regulerbar for forskjellige vann nivå. Tak terrassen over Utendørsbygget er i all hovedsak ment som et flerbruksområde, som også funker som en terminal der folk kan vente på en kayak tur eller transport med båt. 

mellom områder, sammen med akvarium torget, er plassert i senter strålen, som kan nås fra begge sider, enkelt linker Fløtningsmuseumet og våtmark senteret. 

Tre hoved arkitektoniske former er separert fra hverandre mellom to vann kanaler, som heter «Glommas mellomrom», som gir fleksibel tilgang til hver enkelt del av bygningen og enkel synliggjøring av utstillingsområdene. 

«Glommas mellomrom» gir tilgang av ramper direkte til hagene under. Besøkende kan gå tilbake til butikken og restauranter mellom flerbruks nisjer, som er fullt med våtland flora og fauna. Folk vil føle synergien mellom innendørs og utendørs miljøer fra hver enkelt sesong forskjellig. 

TRAFIKKLØSNING

Bygningen blir løftet fra bakken, som skaper en unik verdi under slik at det lager et attraktiv og meningsfullt område. Hagene er planlagt slik at når det skulle komme flom så vil den lede vannet til spesielt designet soner og kanaler. Vi brukte denne nivået til å plassere parkeringsplasser i tillegg til å gi kontrollert tilgang for ansatte, som gir arealeffektivitet. 

Bygningen har noen få innganger fra land, med to hoved amfier. Den første fra hovedinngangen og den andre fra demonstrasjon torget. 

Fra vannsiden kan folk komme seg til bygningen med privat båt som når moloen nær restauranten.

Vårt forslag inneholder også en seperat vannkanal for offentlig transport og kano/kayak, som er linket til utendørsbygget og flerbruks terrassen. 

year

2020

number

20-02

category

Public

location

Fetsund, Norway

team

Maksymilian Sawicki
Hanna Sawicka
Michał Ankiersztajn
(ASW Architekci)
Wojciech Swarowski
(ASW Architekci)

renders

Wojciech Janicki
Piotr Misiorny